Wat we doen

Wat leveren we?

Wij zijn Starlingz. Wij brengen beweging. Verhelderen de condities en voorwaarden om te kijken waarvan jij meer binnen je organisatie nodig hebt. Zodat je collega’s beter met elkaar en de doelstellingen van je organisatie zijn verbonden. En dat zorgt voor winst. Vanuit medewerkersperspectief. Vanuit financieel perspectief. Vanuit managementperspectief. Vanuit klantenperspectief.

 

Hoe we dat doen?

Bij Starlingz denken we niet in oplossingen, maar in oplossen. We hechten aan continue processen. Iedere organisatie heeft zijn eigen behoeftes, problemen en vragen. Voor ons is de belangrijkste vraag: waar wil jouw organisatie meer van. Meer verbinding? Meer vertrouwen? Meer samenwerking? Meer veiligheid? Meer verhaal? Dit bepalen we op basis van gesprekken en een scherpe discussie. In gezamenlijkheid, met hoor- en wederhoor. Met doorvragen en interventies, om zo goed en helder mogelijk de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen.

Als we weten waarvan jouw organisatie exact meer nodig heeft, gaan we aan de slag. De focus hierin ligt op het versterken van de verbinding en de ontwikkeling van een positieve bedrijfscultuur waarin vertrouwen, veiligheid en verbondenheid voorop staan. In samenwerking met de opdrachtgever stellen we een stappenplan op. Klassiek, maar zeer efficiënt, waarbij wij fungeren als facilitator, inspirator en coach.

Stap 1: Formuleren van de kernvraag.

Waar wil je meer van en waarom. Op basis van onze Verbindingstest, scherpe vragen en een open discussie.

Stap 2: Opstellen plan van aanpak.

Inclusief doelstellingen, verwachtingen, rolverdeling, (SMART gedefinieerde) resultaten, tijdslijnen, interventie momenten enzovoorts.

Stap 3: De Aftrap

Introductie van het traject. Elk onderdeel kent een eigen draaiboek, doelstelling en resultaat. Voor het slagen van het proces is het van groot belang betrokkenen uit de volle breedte van de organisatie in te zetten.

Stap 4: Uitvoering.

Sturen op doelstellingen en resultaten, waarbij wij zorgen voor een transparante planning en voortgangsrapportage. Focus op opvallende trends, ontwikkelingen en tendensen die additionele aandacht vragen.

Stap 5: Rapportage en overdracht

Afronding vindt plaats als we de doelstellingen en resultaten hebben gerealiseerd, en uiteraard de successen zijn gevierd. De opdrachtgever ontvangt een praktisch document waarmee deze het traject zelfstandig kan voortzetten.

Voor het behoud van succes is continuïteit essentieel. Dit vraagt om verankering binnen interne procesopvolging. Wij bieden richtlijnen en handvatten om dit onderhoud efficiënt en geloofwaardig te borgen.

Stap 6: Onderhoud.

Wat zijn de resultaten?

  • Betrokken en verbonden collega’s
  • (Toekomstige) collega’s zien je organisatie als een aantrekkelijke werkgever
  • Je organisatie heeft een duidelijk verhaal dat je collega’s leven en beleven, en op hun eigen manier inhoud kunnen geven
  • Collega’s groeien en hebben meer plezier
  • Managers bieden ruim baan voor nieuwe vormen van (samen)werken, met een focus op coachend en dienend leiderschap
  • Een kantoor dat aanvoelt als een veilige en inclusieve plek waar collega’s open en vrij met elkaar kunnen sparren
  • Ziekteverzuim, absentie en verloop nemen af
  • Positieve bedrijfsresultaten